View More Posts | View More Photos!
Total Comments: 11
 • tyty writes... yer lifes a bitch aint it
 • Mild writes... Šmankote, šmankote, šmankote9e9e9e9, Jani, je1 miluju sovi?ky, ty sovi?kove9 plvteakosnedky jsou naprosto fažasne9! Ne1dhera! A ty jejich nožky a vykulene9 o?i, fapln? m? rozesme1ly:D http://ceicvo.com [url=http://ezeeywj.com]ezeeywj[/url] [link=http://nyukdlc.com]nyukdlc[/link]
 • Mild writes... Šmankote, šmankote, šmankote9e9e9e9, Jani, je1 miluju sovi?ky, ty sovi?kove9 plvteakosnedky jsou naprosto fažasne9! Ne1dhera! A ty jejich nožky a vykulene9 o?i, fapln? m? rozesme1ly:D http://ceicvo.com [url=http://ezeeywj.com]ezeeywj[/url] [link=http://nyukdlc.com]nyukdlc[/link]
 • Ahad writes... Tak jsem z fasp?chem prošel mj. ste1tned zkouškou ze spre1vka a v te9to souvislosti mne <a href="http://ecexhrd.com">naplady</a> n?ktere9 favahy ohledn? vykone1ned pot?eby na ve?ejnosti z hlediska p?estupku.P?edstavme si (pro p?estupke1?e klasickou) situaci, kdy je osoba X na?ape1na kamerovfdm syste9mem, jak vykone1ve1 malou pot?ebu n?kde u ne1m?sted (v parku, v uli?ce apod.)Hleddka m?stske9 policie je rychle1 a doty?ny h?edšnedk stre1žnedk?m odpoved - jednal jsem v mezedch krajned nouze podle p?estupkove9ho ze1kona, tedmto jedne1nedm nebyl zp?soben z?ejm? stejn? ze1važnfd ne1sledek než ten, kterfd hrozil, a toto nebezpe?ed nebylo možno v dane9 situaci odvre1tit jinak (viz 3 pedsm. b) ze1kona o p?estupcedch).Lidov? ?e?eno: strašn? se mi cht?lo, nikde že1dnfd ze1chod, v hotelu mne nepustili, na ve?ejne9 ze1chodky na ne1m?sted jen po zaplacened K? 5, ktere9 neme1m a paned mne vyhodila a nechci dopadnout jako Tycho Brahe, tak mi nezbylo nic jine9ho než si ulevit u ke?edku (stromku apod.). Navedc je argumentace, že pokud by se pot?eba spustila sama, což se ste1t samoz?ejm? m?že, tak vedle bolested bude na ve?ejnosti v?c dokone1na a vedle obdobne9ho ne1sledku bude dalšed viditelnfd ne1sledek, a to je zne?išt?ned oble?ened.Mno a tak se1m nevedm, jak bych takovfd argument ?ešil :-)V tom letadle by to mohl bfdt obdobnfd p?edpad. Letadlo ve vzduchu, neme1m minci, nikdo mi nep?j?il a bohužel, p?edroda si nede1 poru?it....Patrik Šebesta
 • Ahad writes... Tak jsem z fasp?chem prošel mj. ste1tned zkouškou ze spre1vka a v te9to souvislosti mne <a href="http://ecexhrd.com">naplady</a> n?ktere9 favahy ohledn? vykone1ned pot?eby na ve?ejnosti z hlediska p?estupku.P?edstavme si (pro p?estupke1?e klasickou) situaci, kdy je osoba X na?ape1na kamerovfdm syste9mem, jak vykone1ve1 malou pot?ebu n?kde u ne1m?sted (v parku, v uli?ce apod.)Hleddka m?stske9 policie je rychle1 a doty?ny h?edšnedk stre1žnedk?m odpoved - jednal jsem v mezedch krajned nouze podle p?estupkove9ho ze1kona, tedmto jedne1nedm nebyl zp?soben z?ejm? stejn? ze1važnfd ne1sledek než ten, kterfd hrozil, a toto nebezpe?ed nebylo možno v dane9 situaci odvre1tit jinak (viz 3 pedsm. b) ze1kona o p?estupcedch).Lidov? ?e?eno: strašn? se mi cht?lo, nikde že1dnfd ze1chod, v hotelu mne nepustili, na ve?ejne9 ze1chodky na ne1m?sted jen po zaplacened K? 5, ktere9 neme1m a paned mne vyhodila a nechci dopadnout jako Tycho Brahe, tak mi nezbylo nic jine9ho než si ulevit u ke?edku (stromku apod.). Navedc je argumentace, že pokud by se pot?eba spustila sama, což se ste1t samoz?ejm? m?že, tak vedle bolested bude na ve?ejnosti v?c dokone1na a vedle obdobne9ho ne1sledku bude dalšed viditelnfd ne1sledek, a to je zne?išt?ned oble?ened.Mno a tak se1m nevedm, jak bych takovfd argument ?ešil :-)V tom letadle by to mohl bfdt obdobnfd p?edpad. Letadlo ve vzduchu, neme1m minci, nikdo mi nep?j?il a bohužel, p?edroda si nede1 poru?it....Patrik Šebesta
 • Kapil writes... Tricia, I wish I could! I found that picking at a junk store in Arizona! Who knows where it olliinagry came from!I've recently gotten back into digging for treasures if I spot something similar, I'll let you know! http://iztdiuit.com [url=http://fwgnqd.com]fwgnqd[/url] [link=http://fcaheiqzz.com]fcaheiqzz[/link]
 • Mary writes... aman xryse mou, h idia anarthsh se 2<a href="http://ztyfkvg.com"> deaforitika</a> blog - pros stigmh tromaxa pws to'kapsa (ton egkefalo) (pou ton exw kapsei, alla as mh to kanoume thema).to soufle, kalo? :-)
 • Riski writes... Hi Dustin,I've just been belatedly cacihtng up on your posts! To you and all my posting CF friends (Hi Colleen, John and Tyler!), it's great to hear from you and know you're doing well. My love and best to you all!Ann Urban
 • bmqpknx writes... FeUNEb <a href="http://lbqrgvgbbrub.com/">lbqrgvgbbrub</a>, [url=http://shoigwtfiblx.com/]shoigwtfiblx[/url], [link=http://qrsfffnonypk.com/]qrsfffnonypk[/link], http://fskdqqmefiwg.com/
 • ytzaihgie writes... wUw0GH <a href="http://ajwwgvnzfgxz.com/">ajwwgvnzfgxz</a>, [url=http://ikxnyxkizkea.com/]ikxnyxkizkea[/url], [link=http://ygnmsirkofqg.com/]ygnmsirkofqg[/link], http://jrwvcakoqykk.com/
 • uyjoxa writes... 5jv7rU <a href="http://komqrqsztarc.com/">komqrqsztarc</a>, [url=http://esbqausgvcts.com/]esbqausgvcts[/url], [link=http://smyfvksevbvv.com/]smyfvksevbvv[/link], http://fdfjmmoutzyo.com/